Tiếng Anh 9-10, Trung Hòa – Cầu Giấy

Tình trạng: Cần gấp
Môn dạy: Tiếng Anh 9-10
Khu vực: Trung Hòa – Cầu Giấy
Học phí: 150k/buổi
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 4 buổi/tuần
Học sinh: Hs nam, học tốt
Yêu cầu: Sinh viên nam năm 3-4, phát âm tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>