Tiếng anh 2, Tràng Thi – Hoàn Kiếm

Tình trạng: Cần gấp
Môn dạy: Tiếng anh 2
Khu vực: Tràng Thi – Hoàn Kiếm
Học phí: 130k/buổi
Lịch học: Tối T2 & T5
Số buổi/Tuần: 2 buổi/tuần
Học sinh: HS nam
Yêu cầu: SV học về khối Ngoại ngữ hoặc sư phạm Ngoại ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>