Nhận làm gia sư ở Long Biên Nguyễn Thị Huấn

Nhận làm gia sư ở Long Biên
Nguyễn Thị Huấn – 1987 – Giáo viên Nữ
Gia sư Lớp: Lớp 2 , Lớp 3 , Lớp 4 , Lớp 5 , Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 , Lớp 9 ,
Dạy các Môn Văn , Sử , Địa ,
Nơi dạy Huyện Gia Lâm, Long Biên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>