Hành Trang vào lớp 1, Đào Tấn

Tình trạng: Cần gấp
Môn dạy: Hành Trang vào lớp 1
Khu vực: Đào Tấn
Học phí: 120k/ buổi
Lịch học: Thỏa Thuận
Số buổi/Tuần: 2 buổi/ tuần
Học sinh: Học sinh chuẩn bị vào lớp
Yêu cầu: Sv nữ, có kinh nghiệm, chăm chỉ, nhiệt tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>