Gia sư Hóa cấp 2, cấp 3 Trần Thị Phương Thảo

Gia sư Hóa cấp 2, cấp 3
Trần Thị Phương Thảo – 1988 – Giáo viên nữ
Gia sư Lớp: lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11
Dạy các Môn Hóa
Nơi dạy Quận Từ Liêm, Quận Hoàng Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>