Gia sư dạy kèm tại nhà Nguyễn Tiến Đạt

Nhận dạy kèm môn Ngoại ngữ(Tiếng Anh) các cấp 1,2,3

Gia sư Lớp: Lớp 1 , Lớp 2 , Lớp 3 , Lớp 4 , Lớp 5 , Lớp 6 , Lớp 7 … lớp 12          Nguyễn Tiến Đạt – 1991 – Sinh viên Nam
Dạy các Môn Tiếng Anh ,
Nơi dạy Quận 1, Quận 3, Quận 8, Quận 10,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>