Gia sư dạy kèm tại nhà Nguyễn Thị Thanh Phượng

Nhận dạy kèm tại nhà giáo viên môn Ngoại ngữ(Tiếng Anh) cấp 1

Gia sư Lớp: Lớp 1 , Lớp 2 , Lớp 3 , Lớp 4 , Lớp 5 ,          Nguyễn Thị Thanh Phượng – 1995 – Sinh viên Nữ
Dạy các Môn Tiếng Anh , các môn khác ,
Nơi dạy Quận 2, Quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>