Gia sư dạy kèm tại nhà Lê Văn Sỹ

Cần 1 bạn nữ SV giỏi Ngoại ngữ(Tiếng Anh) dạy kèm.

Gia sư Lớp: Lớp khác ,          Lê Văn Sỹ – 1985 – Nhân viên Nam
Dạy các Môn Tiếng Anh ,
Nơi dạy Quận Thủ Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>