Gia sư dạy kèm tại nhà lâm hoài thương

Nhận làm Gia sư dạy thêm Ngoại ngữ(Tiếng Anh) cho học sinh cấp 2

Gia sư Lớp: Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 ,          lâm hoài thương – 1992 – Sinh viên Nữ
Dạy các Môn Tiếng Anh ,
Nơi dạy Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>