Gia sư dạy kèm Lịch Sử, Chính Trị Trần Minh Ngọc

Gia sư dạy kèm Lịch Sử, Chính Trị
Trần Minh Ngọc – 1984 – Nhân viên Nam
Gia sư Lớp: Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 , Lớp 9 , Lớp 10 , Lớp 11 , Lớp 12 ,
Dạy các Môn Sử ,
Nơi dạy Quận Đống Đa, Quận Ba Đình, Quận Cầu Giấy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>