Báo bài lớp 1 – Phú Gia – Quận Tây Hồ

Báo bài lớp 1 – Phú Gia – Quận Tây Hồ
Môn dạy: Báo bài
Khu vực: Đường Phú Gia – Quận Tây Hồ
Học phí: 90k/ buổi
Lịch học: Sắp xếp
Số buổi/Tuần: 5 buổi/ tuần
Học sinh: học sinh ngoan
Yêu cầu: sinh viên nhiệt tình
Tình trạng: Đã giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>