Gia sư Vật lý 12 và Tiếng Anh Đỗ Thành Dương

Gia sư Lớp: Lớp 12 ,          Đỗ Thành Dương – 1991 – Sinh viên Nam
Dạy các Môn Lý , Tiếng Anh ,
Nơi dạy Quận Cầu Giấy, Huyện Từ Liêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>